Facebook

postheadericon PALLOTTI.FM: „Bóg, który pozwala się znaleźć tym, którzy Go nie szukają”

EpifaniaZapraszamy na transmisję obchodów Epifanii z Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie. 3-6 stycznia 2018, godz. 18.00.

ŚRODA – tematem przewodnim będzie „ożywienie wiary”, a patronami tego dnia będą nasi współbracia męczennicy: bł. Józef Stanek i bł. Józef Jankowski. Tego dnia poprowadzi nas ks. Adrian Galbas SAC, przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego z Poznania.

Więcej…

 

postheadericon PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY: Najważniejsze rocznice pallotyńskie przypadające w roku 2018

Don-Vincenzo-(23)_v1.jpg– 11 stycznia 1968 (50 lat temu) – Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski, w liście do wydawnictwa i kierownictwa drukarni w Osny, napisał, że wydawnictwo jest "nie tylko jednym z najważniejszych dzieł na Emigracji, ale jest także ośrodkiem, poprzez który dokonuje się oddziaływanie Kościoła na świat współczesny".

Więcej…

 

postheadericon Miluza pełna młodych, czyli 40. Europejskie Spotkanie Taizé

Miluza

Jest ich 20 tys. i przez najbliższe dni (28 grudnia – 1 stycznia) narobią rabanu na styku trzech europejskich państw: Szwajcarii, Francji i Niemiec. W ostatni czwartek tego roku rozpoczęło się 40. Europejskie Spotkanie Młodych. Polacy, Ukraińcy, Niemcy, Francuzi, Chorwaci i Włosi – to najliczniej reprezentowane narodowości. Przez najbliższe dni uczestnicy spotkania będą goszczeni przez rodziny w Bazylei, gdzie odbywa się spotkanie, a także w okolicznych miejscowościach. Jedną z zaangażowanych w to wydarzenie wspólnot jest zespół parafii w Miluzie, gdzie posługuje ks. Piotr Jan Karp SAC.

Więcej…

 

postheadericon Życzenia Bożonarodzeniowe

WSD_Narodzenie_v1.jpg

Czcigodni Współbracia!

Domek nazaretański wyróżniał się spośród wszystkich innych świętą radością i weselem ducha, zauważa św. Wincenty Pallotti. Dom i rodzina, także zakonna, to miejsce i relacje, gdzie w sposób szczególny pielęgnowane powinny być te dwie wartości.

Święta radość wzrasta wszędzie tam, gdzie obecne są wzajemna troska, wyrozumiałość, poczucie bycia na swoim miejscu w obowiązkach i odpoczynku. Natomiast wesele ducha ma źródło w zaufaniu Bogu i bliskim, a karmi się modlitwą i zdrowym dystansem do siebie i świata.

Papież Franciszek wzywa nas do czujności, byśmy nie popadli w ospałość i zniechęcenie. Życzmy więc sobie nawzajem, byśmy czuwając na wzór Świętej Rodziny troskliwie pielęgnowali świętą radość i wesele ducha.

Ks. Zenon Hanas SAC

Przełożony Prowincjalny

 

doktorat.jpgW jaki sposb katecheza parafialna wpywa na religijno kandydatw do bierzmowania? Na to pytanie prbowa odpowiedzie ks. Rafa Czekalewski podczas publicznej dyskusji nad swoj rozpraw doktorsk. Doniosa uroczysto o wymiarze naukowym, odbya si 1 grudnia 2017 roku w gmachu Collegium Joannis Pauli II, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawa II. Praca zostaa napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Pawa Mkosy, prof. KUL, a jej tytu brzmi: Wpyw katechezy parafialnej na religijno kandydatw do bierzmowania. Studium katechetyczne w wietle badan? modziey z parafii wielkomiejskich prowadzonych przez Ksiy Pallotynw Prowincji Chrystusa Krla w Polsce.

Więcej…

 

pallotti.jpgW niedziel w Krakowie-Nowej Hucie miao miejsce powicenia nowego studia pallotyskiego radia ewangelizacyjnego Pallotti.FM. Przy okazji zorganizowano dzie otwarty rozgoni.

Wydarzenie rozpocza Msza w., ktrej przewodniczy ks. Zenon Hanas, przeoony Prowincji Chrystusa Krla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W wygoszonej homilii wezwa on zebranych do tego, aby w czasie Adwentu mimo czstego zmczenia i braku motywacji cay czas utrzymywali postaw oczekiwania na przyjcie Nowonarodzonego iwraliwoci na czowieka potrzebujcego.

Więcej…

 

WKS.jpgSzefowa polskiego rzdu od wtorku 28 listopada 2017 r. przebywaa w Abidanie, gdzie wzia udzia w dwudniowym szczycie Unii Europejskiej i Unii Afrykaskiej.

Po wsplnych obradach przywdcw z obu kontynentw, w czwartek 30 listopada, Pani Premier Beata Szydo spotkaa si z polskimi misjonarzami w naszej pallotyskiej parafii pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela Miosiernego w Yopougon w Abidanie. Na spotkaniu byli obecni pallotyni, ojcowie biali, klaretyn, ksia z drogi neokatechumenalnej.

Więcej…

 

milewski.jpgW dniach 27-29 listopada 2017 r. Delegatura Matki Boej Fatimskiej na Ukrainie przeywaa jubileusz swojego istnienia. Chocia pierwsi pallotyni z Polski (ks. Jarosaw Olszewski SAC i ks. Stanisaw Firut SAC) przybyli na Ukrain ju w 1990 roku, to wanie 25 lat temu zostaa oficjalnie delegowana pallotyska Delegatura za ziemi ukraiskiej, wybierajc za swoj szczegln patronk Matk Bo Fatimsk.

Więcej…

 

krzeptowki1.jpgW dniu 24 padziernika dokonao si formalne przejcie obowizkw nowego rektora wsplnoty w Zakopanem na Krzeptwkach. Po dokadnej analizie ekonomicznej dokonanej przez ks. Tomasza Pawnego SAC i ks. kustosza Mariana Much SAC, ks. wiceprowincja Waldemar Pawlik SAC wprowadzi na urzd rektora ks. Wojciecha Jurkowskiego SAC. Cytujc sowa ks. wiceprowincjaa: bycie rektorem to nie tylko administrowanie dobrami materialnymi, ale to co wicej, wzniolejsze zadanie i odpowiedzialno ? widzimy jednoczenie jakie odpowiedzialne zadanie zostao wytyczone dla nowego przeoonego miejscowej wsplnoty.

Więcej…

 

zjazd-Delegatury-2017-(8).jpgJest ju tradycj, e dwa razy do roku Delegatura w. Cyryla i Metodego, reprezentujca Czechy i Sowacj spotyka si wsplnie. Z reguy jest to na Sowacji, gdzie obecnie pracuje 15 pallotynw. Podobnie byo i tym razem.

Więcej…

 

Majewski.jpgWarszawa, 5 grudnia 1947
List ks. Jana Makowskiego SAC do ks. Franciszka Cegieki SAC we Francji, informujcy go o ostatnich chwilach ycia ks. Alojzego Majewskiego SAC, zaoyciela i pierwszego przeoonego Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Więcej…

 

czynic-dobro.jpgW Ewangelii w. Mateusza czytamy: ?czycie wic i zachowujcie wszystko, co wam polec, lecz uczynkw ich nie naladujcie?.

Chciaoby si rzec: trudna ta mowa, trudne polecenie, na ile jest wykonalne?

Na pocztku trzeba wyjani, by nie byo niedomwie, spekulacji, rozbienoci, wtpliwoci, kombinowania, e te sowa s prawdziwe i wice ? bo to s sowa Jezusa Chrystusa, ktry jest Prawd, Nieomylny. Sprbujmy to zrozumie jako ksia, bracia, siostry, ludzie wieccy.

Więcej…

 

dok18 padziernika br. w wito w. ukasza Ewangelisty, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawa II odbya si uroczysto promocji doktorskich. Wrd promowanych doktorw by pallotyn, ks. ukasz Grzyski, ktry odebra uroczycie swj dyplom doktorski nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej. Rozpraw doktorsk zatytuowan Eklezjalny wymiar troski o zdrowie czowieka. Studium teologicznomoralne przygotowa w Instytucie Teologii Moralnej KUL, przy Katedrze Bioetyki Teologicznej pod kierunkiem ks. bp. dr. hab. Jzefa Wrbla SCJ, prof. KUL, a obroni 28 czerwca 2017 roku. Warto rwnie przypomnie, e jednym z recenzentw rozprawy by pallotyn ? ks. prof. dr hab. Pawe Gralczyk.

Jeszcze raz ks. dr. ukaszowi Grzyskiemu gratulujemy!

Krystyna Bicz

 
MYLI PALLOTTIEGO

Bg mj, wszystko moje!

WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO ODWIEDZI
WARTO WSPOMC
Reklama
WARTO WIEDZIE
Reklama